Om oss

OM LAGO.NO

Etter finanskrisens inntog i 2008 med de alvorlige konsekvensene som har fulgt i kjølevannet av denne er markedet overmodent etter å finne løsninger for den kraftige økningen i arbeidsledighet, inkasso saker og gjeldsofre.  Landets Gjeldsorganisasjon er en interesseorganisasjon som skal arbeide for gjeldsofre og personer med presset økonomi.

LAGO skal arbeide for sine mål på flere måter. Mot offentlige myndigheter skal organisasjonen arbeide for forbedringer i- og etableringer av ordninger som skal ivareta målgruppens interesser. Det skal også inngås avtaler med private aktører som skal legge til rette for å hjelpe de som har økonomiske vanskeligheter.

Vi skal også jobbe aktivt politisk for å lette mulighetene til gjeldsofre til å få betalt sin skyld, dette er et sviktende ledd i dag, hvor myndighetene lar inkassobransjen kjøre på med gebyrer/salærer og kraftige renter slik at muligheten og motivasjon til å betale tilbake senkes i havet.

Vi har store mål for organisasjonen og håper på mange frivillige til å jobbe i systemet, og bidrags ytere fra små og store bedrifter for at vi kan drifte og yte de svakes rettigheter rettferdighet.

 

MÅL

Landets Gjeldsorganisasjon, LAGO er en ideell organisasjon som arbeider for at alle som bor i Norge skal ha en sikker og trygg økonomi i fremtiden. Selv om landet vårt har gode sosiale ordninger, er det mange som har alvorlige økonomiske problemer. LAGO arbeider for at privatpersoner skal få mulighet til å leve uten økonomiske bekymringer.