Etablerere av Landets Gjeldsorganisasjon

Svein Bårlund, er iniativtaker/etablerer av Landets Gjeldsorganisasjon.
Født og oppvokst uten for Harstad, Andørja i Ibestad Kommune. 48 år og fem barns far.

Har startet og utviklet denne organisasjon etter mange år som frivillig gjeldsmegler for privatpersoner, såg behovet som økte for dag til dag, noen må kjempe for rettighetene til de som sliter i samfunnet vårt, mange barn lider for at foreldre ikke har økonomisk stabilitet.
Dette tema brenner jeg så sterkt for da myndighetene ikke jobber for folket men imot, og da trenger de svake i samfunnet et talerør for seg, noen som kan jobbe for en bedre hverdag, og det er målet mitt med denne organisasjon.